021-22343314

کد خبر: 63
تاریخ انتشار: 08:45:54 - 1397/03/30

در روز چهارشنبه 30 خرداد ماه 1397 جلسه تصمیم گیری دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با حضور دکتر کمره ای (رئیس جشنواره )،دکتر زارعی (دبیر جشنواره ) ،دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیر خانه جشنواره) ،دکتر غلامی ، خانم ها مهندس اسدی و مهندس منوچهری، آقایان مهندس جعفری و مهندس مرادی (اعضای شورای راهبردی جشنواره )برگزار گردید.

در این جلسه برنامه زمانبندی ،شیوه اطلاع رسانی و فرمت پوستر دومین جشنواره مورد بررسی و تایید قرارگرفت و با توجه به تغییر رویکرد جشنواره دوم به سمت شتاب دهی ایده های برگزیده در این مورد نیز مواردی مطرح و درج گردید

امید است به لطف پروردگار و با حمایت بنیاد نیکوکاری جمیلی و همکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران و پارک علم و فنا وری دانشگاه تهران  این جشنواره به ایده پردازان در جهت تبدیل ایده ها به کارآفرینی و کسب و کار یاری رساند.