021-22343314

کد خبر: 55
تاریخ انتشار: 13:18:09 - 1397/02/31

در تاریخ سی و یکم اردیبهشت یکهزارو سیصدو نودو هفت جلسه ای با حضور اعضای شورای راهبردی (آقایان دکتر زاهدی ،دکتر غلامی و خانم ها  دکتر جمیلی، مهندس منوچهری و مهندس اسدی)

در محل دبیر خانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار گردید.

آقای مهندس جعفری معاون بخش نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز در این جلسه حضور داشتند و در مورد نحوه عملکرد و الگو گرفتن از روش پارک در شتاب دهی ایده های برتر نکاتی را بیان داشتند ،همچنین به جلسه پیش دفاع برای نفرات برگزیده و دوره آموزشی جهت تبدیل ایده به کسب و کار تاکید نمودند.

ایشان افزودند با توجه به همکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران  اطلاع رسانی جشنواره در سطح خوبی انجام خواهد گرفت.