021-22343314

کد خبر: 53
تاریخ انتشار: 10:30:31 - 1397/02/29

 با حضوردر تاریخ 29 اردیبهشت یک هزارو سیصدو نود و هفت جلسه دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران .آقایان مهندس جمیلی ،دکتر کمره ای،دکتر زارعی،دکتر زاهدی،دکتر غلامی ،مهندس مرادی و سرکار خانم ها دکتر شادی جمیلی و مهندس شبنم اسدی تشکیل شد

در ابتدا دکتر غلامی از اعضای شورای راهبردی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به معرفی جشنواره و بنیاد نیکوکاری جمیلی و هدف از برگزاری جشنواره در کشف ایده های نو و تبدیل ایده ها به ثروت آفرینی پرداختند.

در ادامه دکتر زاهدی دبیر علمی جشنواره و از دیگر اعضای شورای راهبردی ،مواردی را در مورد اولین جشنواره اندیشندان و دانشمندان جوان بیان داشتند  و خواستار ارائه راهکاری جامع جهت بهبود در دومین جشنواره شدند .

جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی ریاست محترم جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ضمن تشکر از همکاری تیم علمی و اجرایی ،آمادگی کامل خود  و مجموعه بنیاد نیکوکاری جمیلی را برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره اعلام نمودند.

ایشان افزودند جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان باید از اعتبار کامل و کافی برخوردار باشد 

همچنین همکاری با بنیاد حامیان دانشگاه تهران و پارک علم وفن آوری را باعث افتخار دانستند و به خرد جمعی در برگزاری جشنواره تاکید داشتند.

مهندس جمیلی بیان داشتند با ایجاد تیم کاری قوی در سدد برگزاری دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در سطح بسیار خوب و معتبر هستیم.

همچنین آقای دکتر کمره ای در ادامه افزودند بررسی توانمندیهای ایده پردازان با توجه به تجربیات پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران و چگونگی تبدیل ایده ها به ثروت هدف اصلی جشنواره برای جوانان می باشد و تمامی فعالیت ها در راستای قوانین و مقررات پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران و مکمل آن خواهد بود .

دکتر زارعی رئیس پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران، اعلام آمادگی خود را جهت همکاری در دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان بیان داشتند.

 این جشنواره را رویدادی بسیار مهم دانستند و تاکید بر موفقیت و بهتر برگزار شدن جشنواره نمودند.

ایشان در اد امه از آماده سازی الگوریتمی برای برگزاری دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ، که پس از آن در شورای سیاست گزاری و راهبردی مورد برسی قرار خواهد گرفت، خبر دادند .

جناب آقای مهندس جمیلی ، ریاست محترم شورای سیاست گذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از آقای دکتر کمره ای جهت پذیرش رئیس جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و دکتر زارعی دبیر جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تقدیر و تشکر به عمل آوردند.