021-22343314

کد خبر: 52
تاریخ انتشار: 05:35:06 - 1397/02/26

پیرو جلسه برگزار شده مورخ بیست و پنجم اردیبهشت یکهزارو سیصدو نودو هفت با حضور رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره آقای مهندس ابراهیم جمیلی و مدیر دبیر خانه دائمی  سرکار خانم  دکتر شادی جمیلی،جناب آقای دکتر محمود کمره ای رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران پیشنهاد ریاست دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان را پذیرفتندوتفاهم نامه مشترک فی ما بین مهندس جمیلی و دکتر کمره ای امضا گردید

امید است بتوان با همکاری  های مشترک بنیاد نیکوکاری جمیلی و بنیاد حامیان دانشگاه تهران  اتفاقات خوبی را در دومین جشنواره رقم زد.