021-22343314

کد خبر: 50
تاریخ انتشار: 08:40:46 - 1397/02/18

جلسه هم اندیشی و نحوه شتاب دهی ایده های نفرات برتر نخستین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در روز دوشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه درمحل دبیر خانه دائمی جشنواره برگزار گردید.

در این جلسه از جناب آقای دکتر خزائی (پدر علم آینده پژوهی ایران ) نیز دعوت به عمل آمده بود که ایشان افتخار دادند و حضور یافتند،و در رابطه با خلاقیت و نوآوری مطالبی را بیان داشتند.

همچنین آقای دکتر فرجادیان مراحل تبدیل ایده تا تجاری سازی را به ایده پردازان آموزش دادند و از آنها فرم های ارزیابی از قبل آماده شده ایده را دریافت نمودند.

در پایان این جلسه مهندس جمیلی نیز با ایده پردازان جهت بهبود روند دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان صحبت کردند و پیشنهادات و انتقادات آنها را جویا شدند.

در این جلسه زمانی به نفرات برتر جهت معرفی ایده خود تخصیص داده شد.

همچنین دبیر علمی جشنواره و کمیته راهبردی نخستین جشنواره نیز در جلسه به سوالات ایده پردازان پاسخ دادند.