021-22343314

کد خبر: 47
تاریخ انتشار: 10:34:44 - 1397/01/22
برای فرزندان سرزمینم

خدا را شکر می کنم بعد از 42 سال کار و تلاش و 10 سال پس از بنیاد نیکوکاری جمیلی، با محوریت و همکاری صمیمانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ،اولین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 

 با همکاری اسانید برجسته دانشگاهی برگزار می شود که می تواند آغازی باشد برای هدف های بزرگ،میتواند شروعی باشد برای جوانان این سرزمین ،می تواند الگویی باشد برای تمامی خیرین و کسانی که قلبشان برای کشور عزیزمان میتپد و میتواند توانمندی جوانان ایران عزیز را در جامعه بین المللی نمایان کند .

چگونه میتوانم خدا را شکر گزار باشم که اینگونه مرا هدایت  می کند که در خدمت جوانان و دانشگاه و صنعت باشم؟چگونه میتوانم سجده شکر به جا آورم که توانسته ام در جهت مردمی سازی علم قدمی بردارم و الان میتوانم بگویم آنچه که در توان داشته ام ، برای سرافرازی کشورم انجام داده ام و آرزویی به جز خدمت برای فرزندان سرزمینم ندارم.

 

                                                                                                                                                                                      مهندس ابراهیم جمیلی

                                                                                                                                                                                      بنیاد نیکوکاری جمیلی