021-22343314

کد خبر: 40
تاریخ انتشار: 09:32:04 - 1396/10/24
حضور پر افتخار دکتر مصلی نژاد
حضور پر افتخار دکتر مصلی نژاد در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

 در سخنرانی مهندس ابراهیم جمیلی درباره نحوه شروع بنیاد نیکوکاری جمیلی  از الگو بردازی از اساسنامه بنیاد فرهنگی مصلی نژاد یادکردند  ایشان از دکتر مصلی نژاد  به عنوان استاد بزرگرواری که راه بنیاد نیکوکاری  را به ایشان نشان داده است یاد کردند.