021-22343314

کد خبر: 40
تاریخ انتشار: 09:32:04 - 1396/10/24
قدردانی مهندس ابراهیم جمیلی از دکتر مصلی نژاد

 در سخنرانی مهندس ابراهیم جمیلی درباره نحوه شروع بنیاد نیکوکاری جمیلی  از الگو بردازی از اساسنامه بنیاد فرهنگی مصلی نژاد یادکردند  ایشان از دکتر مصلی نژاد  به عنوان استاد بزرگرواری که راه بنیاد نیکوکاری  را به ایشان نشان داده است یاد کردند. 


‎و در پایان سخرانی خود ،ایشان با یادآوری اولین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره که در دفتر دکتر فرهادی برگزار شده بود برای فرد غایبی که در آن جلسه حضور نداشتند شعری خوانده بودند که این شعر را مجددا تکرار نمودند
‎و این فرد غایب کسی نبود جز دکتر مصلی نژاد
‎شعر بدینگونه بود
‎برایت یک بغل مریم که مستش میشوی هردم
‎برایت سفره ای ساده،حلال و پاک و آماده
‎برایت یک غزل احساس دوبینی های عطر یاس
‎برایت هر چه خوبی هست صمیمانه دعا کردم
.‎مهندس جمیلی در رابطه با دکتر مصلی نژاد فرمودند ایشان راهی به من آموخت که از زندگی لذت ببرم، هم اکنون به این نتیجه رسیده ام که برای کارهای نیکی که میکنیم میتوانیم بگوئیم برای چه کاری باید از ما یاد کنند