021-22343314

کد خبر: 36
تاریخ انتشار: 08:30:20 - 1396/10/19
اهدای جوایز نفرات برتر جشنواره

  اهدای جوایز نفرات برتر جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با حضور محترم مهندس جمیلی ، دکتر شاهدی، دکتر ضرغام ،دکتر زالی، دکتر زاهدی، خانم دکتر جلالیانس و دکتر ابطهی