021-22343314

کد خبر: 35
تاریخ انتشار: 08:15:41 - 1396/10/19
رییس شورای سیاست گذاری

  مهندس ابراهیم جمیلی رییس شورای سیاست گذاری با کلامی دلنشین و آموزنده  دقایقی به صحبت با اندیشمندان جوان پرداخت