021-22343314

کد خبر: 23
تاریخ انتشار: 19:01:49 - 1396/08/21
لیست اعضای شورای سیاستگذاری جشنوراه دانشمندان و اندیشمندان جوان

جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره با حضور جناب آقای دکتر فرهادی وزیر وقت علوم، در دفتر ایشان  در تاریخ یکم مرداد ماه سال یک هزارو سیصدو نود وشش برگزار گردید.

لیست اعضای شورای سیاستگذاری جشنوراه دانشمندان و اندیشمندان جوان

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

رئیس جشنوراه

جناب آقای دکتر نصرت اله ضرغام

1

معاون وزیر ورزش و جوانان

جناب آقای دکتر محمدرضا رستمی

2

معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر بهروز ابطحی

3

دبیر انجمن پارک ها و مراکز رشدکشور

جناب آقای دکتر جلیل خاوند کار

4

بنیان گذار دانشگاه علوم پایه زنجان

جناب آقای پروفسور یوسف ثبوتی

5

دبیر جشنواره جوان خوارزمی

جناب آقای دکتر علیرضا الهیاری

6

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی

7

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان

جناب آقای دکتر بابک مختاری

8

عضو هیات مدیره خانه اقتصاد

جناب آقای دکتر شهرام شریعتی

9

دبیر بازار دارایی فکری فرابورس

جناب آقای دکتر زند وکیلی

10

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر محمدرضا زالی

11

رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر حمید پزشک

12

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

جناب آقای دکتر مهدی کشمیری

13

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر محمدحسین امید

14

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم

جناب آقای دکتر وحید احمدی

15

رئیس اداره اختراع

جناب آقای دکتر مهرداد الیاسی

16

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

جناب آقای دکتر قاسم عموعابدینی

17

نایب رئیس هیات مدیره گروه صنعتی زرین

جناب آقای رضا جمیلی

18

رئیس دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر سید حسن صدوق

19