021-22343314

کد خبر: 19
تاریخ انتشار: 03:29:38 - 1396/05/30

در 13 آبان سال 1386، طلیعه یک حرکت انسان¬دوستانه بنام بنیاد نیکوکاری جمیلی با شماره ثبت 298 و با مجوز¬های رسمی سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی آغاز شد. کلیه فعالیت¬های بنیاد برای هیأت موسس، هیأت امنا و هیأت مدیره و بازرسان کاملا غیرسیاسی، غیر¬تجاری و غیر¬انتفاعی بوده و ضمن رعایت قوانین مقدس جمهوری اسلامی ایران دقیقا برابر اساسنامه و تحت نظارت نهاد¬ها و سازمان¬های مربوطه فعالیت می¬نماید.
برابر ماده 8 اساسنامه اهم اهداف بنیاد به شرح زیر می¬باشد:
1- تأمین تمام یا بخشی از هزینه¬های تحصیلی، معیشتی و غیره دانش¬آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند
2- ایجاد زمینه¬های خود¬اتکایی جامعه هدف به منظور توانمندسازی نهایی آنان
3- انجام هرگونه مساعدت در¬خصوص سایر افراد و خانواده¬های نیازمند در حد امکان
4- انجام فعالیت¬های مرتبط با اهداف بنیاد حسب مورد و پس از اخذ مجوز¬های لازم
از ویژگی¬های منحصر بفرد و خاص این بنیاد می¬توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- بنیاد در راستای فعالیت خود در این دوران ده ساله هیچگونه تبلیغی را انجام نداده¬است.
(تبصره: فعالیت¬های تبلیغاتی بنیاد منحصر و محدود به ترغیب و تشویق افراد خیر و نیکوکار به اقدام مشابه می¬باشد.)
2- بر اساس تبصره 1 بند الف ماده 8 اساسنامه، منابع مالی بنیاد صرفا از طریق هیأت امنا تأمین می¬گردد و بنیاد به هیچ وجه حق دریافت کمک مالی- هدایا و غیره از اشخاص حقیقی و دولتی را ندارد.
(تبصره: فقط فرزندان بنیاد (دانشجویان عزیزی که تحت پوشش بوده و فارغ التحصیل گردیده¬اند) می¬توانند همکار افتخاری بنیاد باشند.)
3- مدیر عامل، بازرسان و کلیه کارکنان بنیاد، هیچگونه وابستگی سببی و نسبی با اعضای هیأت امنا ندارند.
4- اقدامات مالی بنیاد زیر نظر حسابرسی قانونی سازمان حسابرسی و اداره کل مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارایی می¬باشد و در بعضی امور مالیات هم می¬پردازد.
5- حفظ کرامت انسانی مهمترین و بالاترین اصل در بنیاد محسوب می¬شود و به همین جهت ارتباط با جامعه هدف کاملا غیرمستقیم بوده و از هرگونه تماس کلامی یا چهره به چهره پرهیز می¬شود و مسائل مربوط به آنان فقط از طریق ارگان¬های معرف از قبیل بهزیستی و یا دانشگاه¬ها و نهادهای ذیربط انجام می¬پذیرد.
6- در راستای حفظ کرامت انسانی به¬خصوص دانشجویان، پرداختی¬های این عزیزان بصورت قرض¬الحسنه شرافتی بوده که بعد از اتمام دوره تحصیلات و اشتغال به کار، هر زمان که توانایی پرداخت داشتند، می¬توانند دریافتی¬های خود را به بنیاد عودت دهند تا بنیاد بتواند افراد بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهد.
7- تمامی دانش¬آموزان و دانشجویان عزیز تحت پوشش دارای دفترچه پس انداز کوتاه¬مدت و کارت عابر¬بانک هستند و بدون اینکه حتی در بانک عامل شناخته شوند می¬توانند از تمامی دستگاه¬های خودپرداز مقرری ماهانه و سایر کمک¬های بنیاد را دریافت نمایند.