021-22343314

کد خبر: 168
تاریخ انتشار: 13:04:09 - 1397/12/06

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی روز دوشنبه 6 اسفند ماه با حضور اعضای کمیته شورای راهبردی برگزار شد . در ابتدای جلسه دکتر زاهدی دبیر کمیته علمی جشنواره در ارتباط با پیگیری جلسه با داوران علمی  و پیشنهادات برخی داوران در ارتباط با برگزاری جشنواره سوم مواردی را مطرح کردند و در ادامه دکتر غلامی دبیر اجرایی جشنواره پیشنهاد خود رادر مورد چارچوب کلی جشنواره سوم اعلام کردند و چالش ها و موارد پیشنهادی این چارچوب نیز مطرح  شد و با همفکری اعضای شورای راهبردی به یک جمع بندی اولیه دست یافتیم. همچنین سرکار خانم دکتر جمیلی مدیر دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان  نیز بر مشورت و دعوت از صاحب نظران جهت تصمیم گیری در بهبود روند جشنواره سوم تاکیید داشتند و مقرر شد با تعدادی از اساتید متخصص جلساتی هماهنگ شود .سرکار خانم مهندس بهشتی در ارتباط با موارد مرتبط با برگزیدگان جشنواره اول و دوم گزارشاتی را به  اطلاع اعضای شورایراهبردی رساندند. در پایان جلسه مقرر شد جمله توصیفی هریک از شرکت کنندگان جشنواره اول و دوم در کانال تلگرامی جشنواره مورد نظر سنجی قرار گیرد و به بهترین پیشنهاد از طرف دبیرخانه جایزه ای به رسم یادبود اهدا گردد.