021-22343314

کد خبر: 166
تاریخ انتشار: 09:57:24 - 1397/11/28

کنفرانس دو روزه  حکمرانی و سیاستگذاری عمومی 13 و 14 بهمن  در سه بخش اصلی نظری – موضوعی و کاربردی سیاستگذاری در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد . در این کنفرانس دو روزه که دو حوزه اصلی نظری و کاربردی  با رویکرد سیاستگذاری باز، تعامل جامعه، نخبگان و حاکمیت  پرداخته شد . در حوزه اختصاصی نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی علمی، فرهنگی مهندس ابراهیم جمیلی رئیس هیئت امنای بنیاد نیکوکاری جمیلی ، دکتر عباس مصلی نژاد مدیر عامل بنیاد فرهنگی مصلی نژاد، دکتر سهراب پور رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف،دکتر سوزنچی دبیر اجرایی کنفرانس و دکتر نایینی جزو اعضای اصلی پنل بودند و دکتر ملکی و دکتر اشتریان و دیگر صاحب نظران این عرصه نیز حضور داشتند  .

در ادامه بحث تخصصی نقش نخبگان در سیاستگذاری مهندس جمیلی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره در ابتدا به الگو قرار دادن خیرین اشاره داشتند و به الگو سازی خوب تاکید کردند و در ادامه دکتر مصلی نژاد عضو شورای سیاستگذاری جشنواره  درباره تغییر در نوع نگاه در بیانات خود اشاره کردند و گفتند باید جامعه را به سمت عمل آگاهانه سوق دهیم . دکتر نایینی هم  به اطلاع رسانی و شبکه سازی اشاراتی داشتند  و افزودند خیریه ها در کوتاه مدت اثر بخشی بیشتری دارند. همچنین دکتر اشتریان دبیر علمی کنفرانس الگوی فقر زدایی را مهم دانستند  و افزودند  باید بر سرمایه گذاری در الگوهای خیر و شبکه سازی خیرین توجه ویژه ای شود.