021-22343314

کد خبر: 162
تاریخ انتشار: 09:41:21 - 1397/11/15

  جلسه مشترک با حضور مهندس جمیلی رئیس هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری جمیلی، دکتر کمره ای رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران، دکتر زارعی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و سرکار خانم دکترجمیلی مدیر دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز 13 بهمن 97  برگزار شد . ابتدای جلسه آقای دکتر زارعی از آماده شدن فضای کار اشتراکی در سه هفته گذشته خبر دادند و افزودند گروه های منتخب در  پارک مستقر شدند و در فضای اشتراکی  طبق برنامه زمان بندی شده مشغول به فعالیت هستند . سپس دستورالعمل اجرایی گروه های منتخب مستقر در پارک توسط آقای جمالی ارائه شد و در ادامه مهندس جمیلی از کمک های موثر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در جشنواره دوم تشکر کردند و  هدف جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان را کارآفرینی دانستند و به استفاده از نقطه نظرات افراد منتخبی که در پارک مستقر هستند جهت برگزاری بهتر جشنواره سوم تاکیید داشتند همچنین امیدواری خود را نسبت به اختصاص فضای بیشتری به منتخبین ابراز نمودند . دکتر کمره ای از روحیه همکاری بالای همکاران پارک علم و فناوری تقدیر  کردند و تحقق اهداف جشنواره دوم را ضروری دانستند  همچنین بر اطلاع رسانی دقیق شیوه نامه اجرایی پارک بر گروه های منتخب تاکیید کردند و ضمانت اجرایی جشنواره سوم را عمل به اهداف جشنواره دوم دانستند. ایشان از توسعه کار خیر در کشور بخصوص در  حوزه مسئولیت اجتماعی  ابراز امیدواری کردند و  نقش پر رنگی برای  بنیاد نیکوکاری جمیلی در این حوزه قائل شدند. دکتر زاهدی دبیر کمیته علمی جشنواره دوم اندیشمندان و دانشمندان جوان بر نقش ویژه علوم پایه در جشنواره دوم اشاره کردند و وجود رویکرد جدید در جشنواره سوم را مهم دانستند و پیشنهاد خود را مبنی بر حضور رشته هایی چون فنی مهندسی و پزشکی در جشنواره سوم ابراز نمودند . و در انتها دکتر غلامی دبیر اجرایی جشنواره همکاری شکل گرفته را دستاورد بزرگی برای صنعت و دانشگاه دانستند و بنیاد نیکوکاری جمیلی را به عنوان اولین بنیاد  نیکوکاری دانستند که تعریف جدیدی از کار خیر را ارائه کرده و از دستاورد فکری جوانان نیز در قالب جشنواره حمایت می کند در پایان اعضای حاضر در جلسه از فضای اشتراکی اختصاص داده شده به گروه های منتخب بازدید نمودند.