021-22343314

کد خبر: 161
تاریخ انتشار: 07:57:35 - 1397/11/02

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی روز دوشنبه اول بهمن ماه با حضور اعضای کمیته شورای راهبردی برگزار شد در ابتدای جلسه سرکار خانم دکتر جمیلی رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، مواردی را در ارتباط با نحوه پذیرش، استقرار و عملکرد تیم های منتخب جشنواره در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مطرح نمودند و مقرر گردید اعضای شرکت کننده، از کلیه قوانین و مقررات موجود در پارک پیروی نمایند. در ادامه، دکتر غلامی عضو کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی توضیحاتی را در ارتباط با شخصیت و جایگاه برند جشنواره ارائه نمودند. دکتر زاهدی دبیر کمیته علمی جشنواره نیز در ارتباط با تشکیل جلسه ای با هیئت داوران و هماهنگی های لازم با آن، مطالبی را مورد بررسی قرار دادند. در پایان سرکار خانم مهندس یوسف نژاد اطلاعاتی در مورد جشنواره خوارزمی و نیز جشنواره جایزه بزرگ مصطفی را به اطلاع اعضای شورای راهبردی رساندند.سپس، دکتر علی اکبر فرجادیان درجلسه حضور داشته و ضمن ارائه توضیحات کسب و کاری، مسئولیت تعیین تکلیف ایده های جشنواره اول را عهده دار شدند.