021-22343314

کد خبر: 159
تاریخ انتشار: 07:37:18 - 1397/10/30

سرکار خانم دکتر شادی جمیلی مدیر دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان روز 24 دی ماه 97 ، به همراه خانم  مهندس منوچهری با آقای دکتر مهران کرمی مدیرعامل شتاب دهنده سریر ملاقات نمودند. در ابتدا خانم دکتر جمیلی ضمن تشکر از دکتر کرمی وکمک ایشان به عنوان تسهیلگر  به ایده پردازان جوان در رویداد استارتاپ ویکند جشنواره، نظر ایشان را در ارتباط با استارتاپ ویکند برگزار شده در حوزه علوم پایه جویا شدند و ایشان ضمن استقبال از چنین رویدادهایی عنوان کردند به امید اینکه رویداد های بیشتری در حوزه علوم پایه برگزار شود، افزودند رویداد سه روزه  دومین جشنواره  اندیشمندان و دانشمندان جوان فرصت خوبی برای شکوفایی ایده های نوپا درحوزه علوم پایه درجهت برگزاری موثر جشنواره دوم بوده است . همچنین در ادامه سرکار خانم دکتر جمیلی  با توجه به تصمیم بنیاد جمیلی در خصوص راه اندازی مرکز نوآوری برای ایده پردازان جوان در ارتباط با نحوه فعالیت  شتاب دهنده سریر  سوالاتی را مطرح نمودند که دکتر کرمی با توضیح کامل خود نحوه استقرا شتاب دهنده ها را در این شرکت  توضیح دادند و افزودند تا کنون بیش از 50 تیم از فضای اشتراکی شرکت سریر استفاده نمودند و شرکت خود را تأسیس نمودند و یا سرمایه گذارانی را جذب نمودند همچنین در حال حاضر 25 تیم از فضای اشتراکی این شرکت استفاده می کنند. در انتها خانم مهندس منوچهری در ارتباط با برگزاری هرچه بهتر جشنواره سوم نیز از دکتر کرمی پیشنهاداتی دریافت نمودند  و ایشان نیز تمایل همکاری خود را در جهت بهبود جشنواره سوم ابراز نمودند.