021-22343314

کد خبر: 154
تاریخ انتشار: 08:32:41 - 1397/10/18

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی روز دوشنبه 17 دی ماه با حضور اعضای کمیته شورای راهبردی برگزار شد

در ابتدای جلسه سرکار خانم دکتر جمیلی مدیر دبیرخانه اندیشمندان و دانشمندان جوان پیشنهاداتی در رابطه با اشتغال دانشجویی مطرح کردند و افزودند:« اشتغال دانشجویان در ارتقای اعتماد بنفس آنها نقش بسیار مهمی دارد.» همچنین در ادمه دکتر غلامی در مورد استقرار تیم ها در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران توضیحاتی ارائه دادند و ادامه دادند شرایط و زمان استقرار تیم ها به زودی اعلام خواهد شد.وی همچنین پیشنهاداتی در مورد جزئیات نحوه داوری در جشنواره سوم نیز مطرح کردند و داشتن مدل کسب و کار برای ایده های دریافتی جشنواره سوم را جزو الزامات دانستند سرکار خانم بهشتی در ارتباط با نحوه استقرار ایده پردازان منتخب در پارک نیز سوالاتی را بیان نمودند و در ارتباط با بعضی موارد اجرایی نیز بحث شد . در پایان مهندس مرادی پیشنهاداتی در ارتباط با برنامه ریزی بهتر جشنواره سوم نیز موضوعاتی را مطرح کردند.