021-22343314

کد خبر: 152
تاریخ انتشار: 08:04:53 - 1397/10/11

جلسه دفاعيه جناب آقای امید پویان فرد با عنوان میزان تأثیر گذاری استراتژی بازاریابی بر عملکرد صادرات (مطالعه موردی شرکت های روی زنجان) روز یکشنبه 9 دی ماه 1397 در  دانشكده کارآفرینی  با حضور حاج اقا جميلي و سركار خانم جميلي برگزار شد