021-22343314

کد خبر: 149
تاریخ انتشار: 10:43:02 - 1397/10/10

يكي از راه هاي پيشرفت و ترقي هر کشوری سرمايه گذاري بر روي جوانان و نسل آينده شان مي باشد. نسل جوان به عنوان نيروي فعال و متحرك، پرتلاش و با احساس ميتواند نقش خوبي در پيشرفت يك جامعه داشته باشدبا توجه به اینکه در  حال حاضر بيش از 65 درصد جمعيت كشور را جوانان تشكيل ميدهد در حکمی دکتر حسین عسگریان ابیانه مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین در تاریخ 1 دی ماه 1397  سرکار خانم دکتر شادی جمیلی را به  سمت رئیس کمیته جوانان حامیان فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کردند.