021-22343314

کد خبر: 148
تاریخ انتشار: 10:36:18 - 1397/10/10

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی  روز دوشنبه 10 دی ماه با حضور اعضای کمیته شورای راهبردی و جناب آقای مهندس محمدی و جناب آقای مهندس توکلی برگزار شد .
در ابتدای جلسه دکتر زاهدی دبیر کمیته علمی در رابطه با نحوه داوری ایده های سومین جشنواره  پیشنهاداتی مطرح کردند همچنین دکتر غلامی در ارتباط با بازدید از شتاب دهنده های بخش خصوصی و نحوه کار آنها نیز توضیحاتی ارائه دادند و مهندس جعفری نماینده پارک علم و فناوری در ارتباط با استقرار گروه های منتخب جشنواره در پارک نیز توضیحاتی ارائه دادند و مقرر شد نشست خبری جشنواره دوم همزمان با مراسم  افتتاحیه استقرار منتخبین در پارک نیز برگزار شود.همچنین مهندس محمدی نیز ضمن تشکر  از ورود بنیاد جمیلی به عرصه تجاری سازی ایده جوانان پیشنهاداتی در خصوص اضافه شدن بخش دانش آموزی به جشنواره سوم نیز مطرح نمودند در انتها مهندس توکلی در رابطه با اجراییات جشنواره موارد مهمی را مطرح کردند .