021-22343314

کد خبر: 141
تاریخ انتشار: 07:19:54 - 1397/10/01

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پارک علم و فناوری، استارت‌آپ ویکند اینترنت اشیا با هدف تبدیل ایده به کسب و کار از طریق مشاوره و مربیگری از ۲۸ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

 دکتر شادی جمیلی در استارت آپ ویکند اینترنت اشیا نیز حضور داشتند.

 ایشان از گروه های مختلف بازدید نموده و با اعضای تیم ها به صحبت پرداختند