021-22343314

کد خبر: 138
تاریخ انتشار: 07:48:51 - 1397/09/21

آخرین جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی روز دوشنبه 19 آذر با حضور مهندس جمیلی رئیس جشنواره ، سرکار خانم دکتر جمیلی رئیس دبیرخانه جشنواره، آقای دکتر زاهدی دبیر کمیته علمی، دکتر غلامی عضو شورای راهبردی و جناب آقای مهندس جعفری نماینده پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دیگر اعضای دبیرخانه دائمی جشنواره برگزار شد.
در این جلسه ضمن تشکر از زحمات تمام دست اندر کاران جشنواره، موارد مرتبط با استقرار برگزیدگان جشنواره دوم در
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در جهت بهبود جشنواره در سومین دوره خود نیز مطرح شد همچنین همه اعضای کمیته شورای مدیریت و برنامه ریزی نیز نظرات خود را در ارتباط با برگزاری جشنواره دوم اعلام کردند و تصمیماتی در جهت بهبود روند برگزاری جشنواره اتخاذ شد .