021-22343314

کد خبر: 131
تاریخ انتشار: 08:26:12 - 1397/09/05

روز دوشنبه 5آذر 97 جلسه کمیته مدیریت و برنامه ریزی در محل دبیرخانه دائمی  با حضور آقایان دکتر غلامی ،دکتر زاهدی و مهندس مرادی و خانم ها دکتر جمیلی مهندس یوسف نژاد ،مهندس بهشتی،مهندس منوچهری و مهندس اسدی برگزار گردید.

در این جلسه موارد اجرایی نهایی روز جشنواره مجددا بررسی  گردید.

از تمام افرادی که تمایل به حضور در روز برگزاری جشنواره دارند دعوت میشود در روز چهارشنبه مورخ 7 آذر 97 در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران حضور داشته باشند.