021-22343314

کد خبر: 13
تاریخ انتشار: 20:45:14 - 1396/04/13
جشنواره دانشمندان جوان

لیست اعضای شورای سیاستگذاری جشنوراه دانشمندان و اندیشمندان جوان اعضای شورای راهبردی

به اطلاع عزیزان ایده پرداز می رساند با همکاری و حمایت بنیاد نیکو کاری جمیلی با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکارو انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی ایده های نو و برگزیده و تسهیل مسیر حرکت آنها به منظور رسیدن به محصولی دانش بنیان و تکمیل چرخه نوآوری و تبدیل دارایی های فکری به ثروت، جشنواره دانشمندان جوان برگزار می شود. از این رو از عزیزان ایده پرداز خواهشمند است جهت نام نویسی و شرکت در این جشنواره، ایده خود را ارائه کنند تا مورد ارزیابی قرار گیرد. ایده هایی که در این جشنواره به تایید هیئت داوران برسند، از جوایز و تسهیلات بنیاد نیکوکاری جمیلی برای طی مسیر توانمند سازی ایده بهره مند خواهد شد.

هدف از این جشنواره ایجاد رونق فرصتهای ایده پردازی و نو آوری در زمینه های مختلف علوم پایه و نیز خلق فناوریهای نوین و کاربردی در این زمینه است

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با همکاری بنیاد نیکوکاری جمیلی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در تاریخ هشتم آذرماه 1396 در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید.

این جشنواره در حوزه علوم پایه و در پنج بخش 1) شیمی، 2) فیزیک، 3) علوم زیستی، 4) ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، 5) زیست شناسی و با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار و انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی ایدههای نو و برگزیده و تسهیل مسیر حرکت آنها به منظور رسیدن به محصولی دانش بنیان و تکمیل چرخه نوآوری و تبدیل داراییهای فکری به ثروت برنامهریزی و اجرا گردید.

فراخوان رسمی جهت ثبت ایده متقاضیان از مرداد ماه سال 1396 آغاز و تا 26 آبان ماه به طول انجامید. در این بازه زمانی مجموعا تعداد 758 کاربر در سایت جشنواره ثبتنام اولیه نمودند که منجر به ثبت 421 ایده در سایتشد.

با توجه به معیارهای مختلف و بهرهگیری از اساتید برجسته، از میان ایدههای ثبت شده، 37 ایده برگزیده شدند که تعداد 20 نفر از آنها فرصت ارائه ایده خود را یافتند و 17 نفر دیگر نیز پوستر ایده خود را در محل برگزاری جشنواره نصب نمودند.

در روز برگزاری، پس از سخنرانی جناب آقای دکتر ضرغام رئیس جشنواره، جناب آقای مهندس جمیلی رئیس شورای سیاستگذاری و جناب آقای دکتر شاهدی دبیر جشنواره ، نفرات برتر به ارائه ایدههای خود پرداختندو نفرات اول تا چهارم هر بخش با توجه به مجموع امتیازات کسب شده انتخاب گردیدند که هدایایی به شرح زیر به آنها اعطا گردید:

-         نفرات اول هر بخش 5 سکه تمام بهار آزادی به همراه تندیس و لوح تقدیر

-         نفرات دوم 3 سکه تمام بهار آزادی به همراه تندیس و لوح تقدیر

-         نفرات سوم 2 سکه تمام بهار آزادی به همراهتندیس و لوح تقدیر

-         نفرات چهارم 1 سکه تمام بهار آزادی به همراه تندیس و لوح تقدیر

-         همچنین به 17 نفر منتخب، علاوه بر لوح تقدیر کارت هدیه به ارزش مبلغ سه میلیون ریال اعطا گردید.

در پایان مراسم نیز سه ایده با توجه به شاخص قابلیت تجاریسازی ایده، گرنت پژوهشی بنیاد نیکوکاری جمیلی را دریافت نمودند.

-         نفر اول جناب آقایان امید پورهئی و علی گمار نوری در بخش شیمی مبلغ سیصد میلیون ریال

-         نفر دوم جناب آقای رسول نوروزیان در بخش شیمی مبلغ دویست میلیون ریال

-         نفر سوم سرکارخانم عارفه یاوری مبلغ یکصد میلیون ریال

اتفاق ارزشمندی که در طول جشنواره رخ داد، تقدیر از استاد جوان کشورمان جناب آقای دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی و اعطا گرنت پژوهشی به مبلغ پانصد میلیون ریال توسط بنیاد نیکوکاری جمیلی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به ایشان بود و رویداد مهم دیگر نیز رونمایی از کتاب "در مسیر شکوفایی"بود.

امیداست که در سالهای آتی با کمک ایدهپردازان، دانشجویان، دانشگاهیان، صنعتگران بتوان در راستای حمایت از ایدهها و تبدیل داراییهای فکری به ثروت قدم موثری برداشت.