021-22343314

کد خبر: 124
تاریخ انتشار: 09:38:59 - 1397/08/23

رشته

تعداد ایده های منتخب

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول

زیست شناسی

18

محمد رضا اشرفی کوشک

حمید رضا کشت کار

آیه نقی زاده

اکبر درگلاله

فاتح معزی

محمود سینایی

علی کشاورز باقری

مسعود مکوندی

موحد صادقی

مختار نصرتی

فرشته اسفندیاری

مهسا امین صالحی

عاطفه حسن زاده

مهسا شاه بنده

سعید ناظمی

مهری خسروی

علی فدوی

محمد مهدی حاجتی

شیمی

10

علیرضا مورکی

بابک عبادی

حسن ناصح

رضا زمانی

زینب احمدی

سید حسین هاشمی

سید محسن صادق زاده

علیرضا مورکی

کیان صادقی

مهدی اکبری

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

6

مهشید عبداللهی

علی ابذل

بهروز عدالتی مرفه

احسان بهرامی سامانی

مرتضی حسن آبادی

آیلار مهدی زاده

زمین شناسی

6

آرش ناطقی

بهمن گلچین

محمود رحیمی

سید احسان امام زاده

اعظم غلامی فرد

فرشته رنجبر مقدم

فیزیک

5

رضا محمدی

سیده مینا کمال الدین عز آبادی

پوریا ح نیکنام

امیر جعفر قلی

حامد مهدی کیا