021-22343314

کد خبر: 115
تاریخ انتشار: 09:12:14 - 1397/08/13

سالروز تأسیس بنیاد نیکوکاری جمیلی مبارک باد

از کمالات اختصاصی انسان، احسان است. این موهبت عظیمی که آیت کبرای الهی است، مختص خداوند سبحان و انسان است و بهای هر انسان به اندازه ی احسان اوست. ( و احسن کما احسن الله الیک )
با بهر ه گیری از فیض لایتناهی الهی با همت و حمیت وسیع و وثیق و معاضدت مالی ، معنوی و اندیشه ای پاک با تعمیق شناخت آثار خیرات و برکات احسان و نیکوکاری، بنیاد نیکوکاری جمیلی 13 ابان سال 1386تأسیس شد و به شکرانه ی این توفیق الهی و به پاس این عمل صالح و پسندیده، با تکیه بر اشاعه و توسعه ی این کار خداپسندانه ، آرزو داریم سالروز یازدهمین سالگرد تاسیس بنیاد نیکوکاری جمیلی توفیق رفیق طریق تکامل معنوی و معرفتی باشد و چنین الگوی بایسته ای در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد.
13 آبان ماه 97

بنیاد نیکوکاری جمیلی