021-22343314

کد خبر: 113
تاریخ انتشار: 12:25:13 - 1397/08/07

 امروز هفتم مهر ماه، تنها یک ماه تا برگزاری دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان فرصت باقی است. مراحل داوری ایده های دریافتی در حال انجام است و  تنها سی روز تا برگزاری جشنواره ویژه ایده پردازان جوان زمان باقی است .