021-22343314

اخبار

در یازدهمین جلسه ی کمیته شورای راهبردی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان چه گذشت؟

جزییات

برگزاری اولین نشست مشترک کمیته شورای تخصصی و کمیته داوران سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

جزییات

دهمین جلسه شورای راهبردی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تشکیل شد

جزییات

بازدید رئیس دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

جزییات

اولین جلسه کمیسیون تخصصی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تشکیل شد

جزییات

نهمین جلسه شورای راهبردی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تشکیل شد

جزییات

حضور جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در جشنواره بین الملل دانشگاه تهران

جزییات

کمیته شورای راهبردی تشکیل شد

جزییات

اولین جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی جشنواره در سال 98 تشکیل شد

جزییات

پیام تبریک آغاز سال کاری 1398

جزییات

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد

جزییات

ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران از نگاه رسانه

جزییات

حضور مهندس ابراهیم جمیلی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه شریف

جزییات

حضور مدیر دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه شریف

جزییات

اعطای حکم رئیس کمیته جوانان حامیان فناوری به سرکار خانم دکتر شادی جمیلی

جزییات

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد

جزییات

نشست مشترک عوامل دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

جزییات

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد

جزییات

دیدار عوامل دومین جشنواره با دکتر نیلی احمدآبادی ریاست دانشگاه تهران

جزییات

بازدید مدیر دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از شتاب دهنده سریر

جزییات